En reise sammen gjennom vind og bølger
Ved feiring av 71-årsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina og 66-årsdagen for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Kina og Norge
2020-10-01 02:21

Kjære venner,

Den første oktober i år er det 71 år siden Folkerepublikken Kina ble grunnlagt. Datoen sammenfaller med Midthøstfestivalen – også kjent som «Festival of Reunion» – ifølge den kinesiske månekalenderen. Dette er en dag for «dobbellykke», og målbærer håp og ønsker for fred og samhold. Vi feirer også 66-årsdagen den 5. oktober for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Kina og Norge. Som Kinas ambassadør til Norge ønsker jeg å uttrykke min oppriktige takknemlighet for Deres verdifulle støtte til Kinas fremgang og aktive bidrag til utvikling av forhold mellom våre to land.

2020 er et spesielt år for Kinas utviklingshistorie. Siden COVID-19-utbruddet dramatisk endret vår hverdag, har dét å redde liv alltid vært Kinas første og høyeste prioritet. Og vi greide å stoppe epidemiens spredning i Kina etter en beinhard innsats gjennom to måneder. Dette banet veien for at Kina raskt kunne rette blikket fremover og gjenåpnet samfunnet gradvis og kontrollert. Kinas BNP vokste med 3,2% i årets andre kvartal og den økonomiske oppgangen fortsetter inn i tredje kvartal. Dette gjør Kina til den første storøkonomien som vender tilbake til vekst. Landet vil være i stand til å møte sine mål for økonomisk og sosial utvikling i 2020 – nemlig å løfte alle sine rurale innbyggere som nå lever under det minste inntektsnivået ut av fattigdom, og å bygge opp et moderat velstående samfunn. Jeg håper at vi fremdeles har Deres støtte og tro på oss.

2020 er også et spesielt år når det gjelder verdens utvikling. Mens vi feirer FNs 75 års-jubileum, er globalisering i motvind. Verdenssamfunnet strever med økende unilateralisme, proteksjonisme og mobbing samt dystre økonomiske varsler. Samtidig står vi foran en ny teknologisk og industriell revolusjon. Pandemien har ført til en fenomenal vekst i bruk av digitale løsninger som eGovernment, telemedisin, e-læring og grenseoverskridende e-handel. Store endringer i verdiskaping og vår hverdag har skjedd. Det er umulig å skru tiden tilbake. Forsøk på å fornekte endringer er et farlig skritt bakover. Kina holder fast på at fred og utvikling forblir hovedtemaet i vår tid. Landet skal fortsette å fremme multilateralisme og jobbe for å skape et samfunn med en felles fremtid for menneskeheten. Kinas effektive respons på COVID-19 og gjenåpning av økonomien gjør oss bedre i stand til å bidra til en mer åpen verdensøkonomi, og til å følge et nytt «dobbel sirkulasjon» utviklingsmønster, med den innenlandske sirkulasjonen som bærebjelke, og de innenlandske og internasjonale dobbeltsyklusene forsterker hverandre. En slik innsats vil frigjøre Kinas gigantiske markedspotensial og stimulere innenlandsk etterspørsel, noe som vil også gi nye muligheter til resten av verden.

2020 er et år vi høster fruktene av samarbeidet mellom Kina og Norge. De to landene har jobbet sammen mot COVID-19 gjennom deling av erfaringer og kunnskap, og samarbeid om anskaffelse av medisinsk utstyr. Begge land har greid å få epidemien under kontroll. Under pandemien og global økonomisk nedgang har vår samhandel økt med 60% i volum, og Norges eksport til Kina økte med 139,2% i første halvår. Det har også vært fremgang på mange andre felter. Spesielt kan nevnes at Kinas utenriksminister Wang Yi hadde et vellykket besøk til Norge i august – det første besøket fra en kinesisk utenriksminister på 15 år. De to landene har laget viktig og substansiell plan for å styrke forholdet. Skipet for samarbeid og vennskap setter kursen mot global fred og utvikling. Men vi kommer til å møte vind og bølger. Deres fortsatte samarbeid er noe vi kommer til å trenge og som vi setter pris på. Jeg tror at,

- Gjensidig politisk tillit er skipets ror. Kina og Norge må ikke rokke ved prinsippet om gjensidig respekt og likeverd, og virkelig ta hensyn til hverandres kjerneinteresser og viktigste anliggender. Det er viktig at vi fokuserer på folkets fundamentale interesser, og at vi kontinuerlig styrker gjensidig tillit og løser uenigheter gjennom dialog, slik at vi kan seile med havets hovedstrøm som leder til et sunt og stabilt bilateralt forhold.

- Gjensidig fordelaktig samarbeid er skipets årer. Våre to land bør samarbeide for å overvinne viruset. Vi bør fremskynde gjenopprettelsen av forretningsforbindelser og utveksling av personell i tiden etter COVID-19. Vi bør arbeide sammen med vaksineutvikling og distribusjon samt langsiktig folkehelse-samarbeid. Vi bør skape et åpent og inkluderende miljø for hverandre, og oppnå en frihandelsavtale på et tidligst mulig tidspunkt. Vi bør også videreutvikle samarbeid innen havbruk, energi, kultur, vintersport og utveksling av personell på alle fagområder, og ro hardere for å prestere enda bedre resultater.

- Multilateralisme er skipets seil. Vi bør stå sammen og forsvare globalisering, multilateralisme og frihandel. Vi bør styrke vårt samarbeid innen multilaterale rammeverk, inkludert i FN – og spesielt innen Sikkerhetsrådet, WTO og WHO. Det vil kreve bedre samspill rundt viktige temaer som fredsmekling, internasjonal utvikling samt effektiv implementering av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen. I en tid full av usikkerhet kan og bør våre to land sammen skape større fremdriftskraft for verdens utvikling.

Historien har vist at katastrofer og lidelser aldri kan stoppe menneskehetens fremgang. Tvert imot – de har hjulpet oss til å sette enda større pris på solidaritet, og har brakt oss sammen og gjort oss sterkere. Virusets dramatiske inntog har kanskje satt våre fysiske møter på vent, men det kan ikke ta fra oss tro på fremtiden når vi samarbeider mot felles fremgang og gjensidig nytte. Jeg ønsker av hele mitt hjerte å samarbeide med Dere, og å seile det kinesisk-norske samarbeids- og vennskaps-skipet mot en bedre fremtid.

Ærbødigst

Yi Xianliang

Kinas ambassadør til Norge

Suggest To A Friend:   
Print